Chính sách thanh toán

1. Tiền mặt (COD)

2. Thanh toán chuyển khoản

Hình thức Diễn giải
1. Tiền mặt (COD)  Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng
2. Chuyển khoản  Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

 Tên TK: CÔNG TY TNHH LAOMA
 Số TK: 1039630746
 Ngân hàng: VIETCOMBANK Chi Nhánh Gia Định Lê Văn Việt